Handboek organisatie congressen AVL

Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis streeft naar de beste behandeling voor patiënten met kanker door nauwe samenwerking tussen onderzoeksinstituut en ziekenhuis. De AVL Academie wil ook de beste samenwerking tussen afdelingen en collega’s en daarom hebben zij Els4Organising gevraagd een handboek te maken hoe de interne en externe congressen/meetings te organiseren. Vervolgens rolde hier een vervolgopdracht uit om de taken van de symposiumcoördinator tijdelijk over te nemen. Aangezien ik het zelf te druk had, later in het proces, heeft er een fijne samenwerking plaatsgevonden met een andere eventprofessional. Zo kun je samen toch de klant tot dienst zijn. Natuurlijk is het belangrijk om nauw betrokken te blijven bij het project, zodat e.e.a. ook weer door mijzelf kan worden overgenomen. Een andere eventprofessional moet je dus niet zien als concurrent, je kunt elkaar alleen maar versterken en ben je als freelancer niet te kwetsbaar.

EVENEMENTEN OPENINGEN CONGRESSEN SEMINARS PERSONEELSFEESTEN OPLEIDINGEN COMMUNICATIE NASCHOLINGEN BEURZEN ENTERTAINMENT SYMPOSIA MARKETING PROJECT MANAGEMENT