De energie van samenwerking tijdens De Letselschade Raadsdag

Deze wat losjes gebruikte natuurkundige vergelijking stond tijdens De Letselschade Raadsdag van 22 november 2018, symbool voor de samenwerking waar De Letselschade Raad voor staat.

Het staat voor de energie die geïnvesteerd wordt in het optimaliseren van het proces van letselschadebehandeling. Dit proces is er op gericht dat slachtoffers zo goed, snel en rechtvaardig mogelijk worden gecompenseerd voor hun leed. Dit betekent ook dat omstandigheden zodanig moeten zijn dat de betrokken professionele partijen hun rol optimaal kunnen vervullen.
Daar staat De Letselschade Raad voor: het samenbrengen van professionele partijen gericht op één gezamenlijk doel; het zoeken van overeenstemming. Dit leidt tot een dynamiek van samenwerking, begrip, wrijving en stappen zetten, maar biedt ook ruimte aan andere geluiden.
De Letselschade Raad is van en voor de aangesloten partijen die vrijwillig en met energie elkaar treffen en werken aan de kwaliteit van letselschadebehandeling.

Dit gold ook voor de Raadsdag. De direct betrokkenen werden deze middag geïnformeerd over lopende projecten en werd er gesproken over versterking van de slagkracht van De Letselschade Raad en van het Register Letselschade.

Els4Organising heeft de logistieke organisatie voorafgaand en tijdens het congres van 2018 verzorgd in Gooiland te Hilversum.

EVENEMENTEN OPENINGEN CONGRESSEN SEMINARS PERSONEELSFEESTEN OPLEIDINGEN COMMUNICATIE NASCHOLINGEN BEURZEN ENTERTAINMENT SYMPOSIA MARKETING PROJECT MANAGEMENT