Alleen samen maken we het verschil!

Hoe kan de ketenzorg inspelen op alle elementen die van invloed zijn op het optimaal functioneren van een cliënt met Down Syndroom (DS)? Wat is de beste aanpak bij longproblemen? Hoe gaan we om met hypermobiliteit? Wat weten we over de pijnbeleving bij kinderen met DS? Hoe verloopt de transitie bij de jeugdzorg? Wat zijn de laatste inzichten over voeding? Hoe kunnen we het leergedrag positief beïnvloeden? Welke vroeginterventies zijn succesvol bij afwijkend mond-/tonggedrag? Hoe gaan we om met sexualiteit en anticonceptie?

De balans van deze elementen stonden centraal tijdens het Multidisciplinair Symposium Down Syndroom van 25 september jl. in de ReeHorst in Ede. Het programma was opgesteld in samenwerking met kinderarts Michel Weijerman, Stichting Down Syndroom en SCEM.

Een mooie dag met veel wetenswaardigheden en beleving met o.a. brownies van de kanjers van Downies en Brownies en een bijzonder optreden van Dance Power.

De logistieke organisatie van dit symposium lag in handen van Els4Organising.

Voor een compilatiefilmpje van de dag klik hier.

EVENTS MARKETINGSUPPORT CONGRESSES CONFERENCES INCENTIVES COORDINATION ORGANISATION COMMUNICATION PROJECTMANAGEMENTT