Privacy Policy & Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 26 juni 2018

De privacy van de klant is voor Els4Organising van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij hier als Els4Organising mee omgaan.

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Els4Organising, kunt u ons benaderen via els@els4organising.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Els4Organising kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Els4Organising, en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan Els4Organising verstrekt. Els4Organising kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw factuurgegevens

Waarom Els4Organising gegevens nodig heeft
Netwerk
Els4Organising verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar kunt worden.

Opdrachtgevers
Els4Organising kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit eventmanagement & projectmanagement.

Reclame
Wij kunnen u op de hoogte houden van onze werkzaamheden en diensten. Dit doen wij eens in de zoveel tijd op Social Media en via een Nieuwsbrief (via e-mail). Hier zult u zich onderaan de mail weer makkelijk kunnen afmelden.

Google Analytics
Wij maken gebruik van google analytics om verschillende technieken bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij, via google analytics, registreren, bestaat uit onder meer ip-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren wij waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden wij anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Registratiesysteem(website)
Bij evenementen van Els4Organising zelf kunt u zich aanmelden via de website www.els4organising.nl of een speciaal aangemaakte registratie van aanmelder.nl. Hier zullen gegevens van u ingevuld moeten worden om deel te kunnen nemen aan het betreffende event.

Hoe lang Els4Organising gegevens bewaart
Els4Organising bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Verstrekken aan derden
Els4Organising verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar els@els4organising.nl. Els4Organising zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Els4Organising neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dit zal boven aan de pagina worden aangegeven met de laatst gewijzigde datum, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Fotografie en video op events
Wanneer u aanwezig bent op een event van Els4Organising bestaat de mogelijkheid dat u gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij zijn niet verplicht om hiervoor aan u toestemming te vragen, omdat het niet ons doel is om de foto’s te gebruiken voor de identificatie van u. De foto’s worden gemaakt ter promotie van ons, maar ook ter promotie van de opdrachtgever, en zijn enkel bedoelt als sfeerimpressie. Uit de overeenkomst die wij sluiten met de opdrachtgever volgt dat wij ná het evenement een fotoboek beschikbaar stellen, die met een unieke code kan worden ingezien. Voor alle aspecten voortvloeiende uit de overeenkomst met de opdrachtgever, is de expliciete toestemming van de opdrachtgever gevraagd (en verkregen). Daarnaast zien wij in het kader van de AVG-verordening het als een gerechtvaardigd belang om de gemaakte foto’s te gebruiken op onze Social Media kanalen. Sta jij op een foto en zou jij graag zien dat die foto wordt verwijdert, stuur dan een mail met jouw verzoek naar els@els4organising.nl. Wij zullen jouw verzoek binnen vier weken na ontvangst verwerken.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Els4Organising hanteert de volgende algemene voorwaarden.

Contactgegevens
Els4Organising
Burg.Wallerweg 14
3991 DM houten
els@els4organising.nl
+31 6 222 85 442

EVENEMENTEN OPENINGEN CONGRESSEN SEMINARS PERSONEELSFEESTEN OPLEIDINGEN COMMUNICATIE NASCHOLINGEN BEURZEN ENTERTAINMENT SYMPOSIA MARKETING PROJECT MANAGEMENT